PH20 5-eksenli temasla-tetiklemeli sistem

Renishaw PH20

Özellikleri:

  • İstenile açıya dönebilir
  • Kalibrasyon süresi kısadır
  • 5 eksen olarak dönebilir
  • Prob ucuna göre dönebilir
  • Prob baş kısmına göre dönebilir.
PH20’nin eşsiz “kafa temasları”, ölçüm noktalarının, CMM’in değil, sadece kafanın hareket etmesi ile alınmasına imkan verir. Noktalar, sadece kafanın ani döner hareketini kullanarak, daha hızlı bir şekilde, geliştirilmiş hassasiyet ve tekrarlanabilirlikle alınabilir. Daha da ötesi 5-eksenli hareket, kafanın açı ayarlaması ile geçen zamanı ortadan kaldırır. Bu hız artışları tipik olarak iş çıktısının geleneksel yöntemlere göre 3-kat daha fazla artması ile sonuçlanır.

Kafanızı çalıştırın! Bu kesinlikle daha iyi

Hızlı ölçüm yapmak için CMM’in 3 ekseninin hareketini hızlandırmaya dayanan, klasik temasla-tetiklemeli ölçüm yöntemlerinin aksine PH20, yüksek ölçüm hızlarında CMM’de görülen dinamik hataları en aza indirmek amacıyla çok-ödüllü REVO sistemi için geliştirilmiş olan kafa hareketi teknolojisinden faydalanır. Akıllı kafa teknolojisi, ölçüm noktalarının, CMM’in değil, sadece kafanın hareket etmesi ile alındığı, “kafa temaslarını” kullanarak, hızlı temasla-tetiklemeli ölçümü gerçekleştirir. Noktalar, sadece kafanın ani döner hareketini kullanarak, daha hızlı bir şekilde, geliştirilmiş hassasiyet ve tekrarlanabilirlikle alınabilir. PH20 - 5-eksenli hareket

Özelliklere her açıda kolay erişim

PH20’nin sonsuz pozisyonlandırma becerisi, prob uçlarının değiştirilme ihtiyacını en aza indirerek, özelliklere en uygun şekilde erişimi garantiler. 5-eksenli eş zamanlı hareket, kafanın parça etrafında dönmesi için gerekli olan alanı en aza indirerek, CMM’lerde daha büyük parçaların ölçülmesine imkan verir. PH20, prob ucu çarpışmalarını ve doğru fikstürler için gereksinimi ortadan kaldırarak, kendisini parça koordinat sistemi ile otomatik olarak hizalandırır.

Daha hızlı kalibrasyon

PH20 için geliştirilmiş olan benzersiz "gerekli kalibrasyon" tekniği, her kafa açısında müteakip ölçümlere izin veren tek bir işlem ile kafa yönelimini ve prob konumunu belirler. Diğer modüller sadece kullanımdan önce kalibrasyon küresinde birkaç temasa ihtiyaç duyarlar. (Gelişmiş metroloji performansını, eğer gerekirse prob ucunu ölçülen özelliğin konumunda kalibre ederek elde etmek mümkündür.) Bu ciddi zaman tasarrufları, kalibrasyon prosesi kalite prosedürleri ile uyum sağlamak amacıyla veya bir prob çarpışmasının ardından, düzenli olarak tekrarlandığında çoğalarak artar

Entegre endüstri standardı TP20 probu

PH20 prob kafası kullanıcıları anında, geniş bir tetikleme kuvveti, yönlere göre algılama olanakları ve uygulama gerekliliklerini karşılamak için uzatma seçenekleri sağlayan güvenilirliği kanıtlanmış TP20 prob modüllerine erişim sağlayacaktır. Değiştirilebilen modüller darbe koruma sağlamakta ve MCR20 değişim istasyonu'nu kullanarak otomatik olarak değiştirilebilmektedir.
Geliştirilmiş temasla-tetiklemeli metroloji performansı